ArkOpen
-

Astreankatu 1, Hyvinkää

Hyvinkään Hangonsillalle rakennettava A-Kruunun 5-7 kerroksinen kerrostalo sisältää 58 kpl ARA-rahoitteisia vuokra-asuntoja.
Julksivut ovat tiililaatta- ja rappauspintaisia, ensimmäisessä kerroksessa on käytetty graafista betonia.

Rakennustyöt on aloitetaan syksyllä 2018.